WSPÓŁPRACA

Szkoła Tańca „A-Z”  współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami oraz firmami, m.in.: Polskim Towarzystwem Tanecznym  ( PTT ), Polską Federacją Tańca (PFT) – zasięg ogólnopolski, International Dance Organization (IDO),  Słowackim Związkiem Tanecznym, Ukraińską ,Węgierską , Austriacką i Bułgarską Federacją Tańca – zasięg międzynarodowy; Urzędem Miejskim w Przemyślu; Przemyskim Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Urzędem Marszalkowskim, Starostwem Powiatowym  w Przemyślu, Zespołem Zamkowo- Parkowym w Krasiczynie, Przemyskim Oddziałem  Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, oraz  Stowarzyszeniem Miłośników Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu,  z  wieloma  przemyskimi  szkołami  / podstawowymi, gimnazjalnymi i ponad gimnazjalnymi / i przedszkolami, a także Domem Pomocy Społecznej w Przemyślu, Fundacją Polsko – Japońską, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Przemyślu przy ul. Kopernika i Domem dziecka – „NASZA CHATA”, Centrum Kulturalnym w Przemyślu oraz Przemyską Fundacją Rozwoju Tańca /organizacją pożytku publicznego/.

————————————————————————————————————————–

Szkoła Tańca „A-Z” i Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca składają serdeczne podziękowania darczyńcom i sponsorom – firmom i instytucjom, które wspierają ich działania mające na celu animację ruchu tanecznego w Przemyślu i regionie podkarpackim. /Sponsorzy/

——————————————————————————————————

Szkoła Tańca A-Z cyklicznie współpracuje /w formie warsztatów lub konsultacji/

z  zagranicznymi i polskimi nauczycielami tańca  m.in.:.

^ Łukasz Pawlak – Mistrz Polski Par Zawodowych.

^ Joanna i Konrad Dąbscy – założyciele i prowadzący renomowane SALSA Studio Tańca w Lublinie

/www.salsa.lublin.pl/

– zawodowa para taneczna, choreografowie i trenerzy wielu par sportowych i formacji latynoamerykańskich

– 4-krotni MIstrzowie Polski Formacji Tanecznych

– zawodowi sędziowie IDO w specjalizacjach”tańce par” i „performing arts” oraz instruktorzy tańca   freestyle i sędziego IDO freestyle

– posiadają międzynarodową klasę taneczną „S”

– aktualnie specjalizują się w tańcach karaibskich prowadząc warsztaty na największych Europejskich Kongresach Salsy ( Frankfurt, Bruksela, Wrocław, Warszawa)

– choreografowie w programach TVN : „Taniec z Gwiazdami” i „You Can Dance”

ZApisz się na kurs