Formacja Taneczna A-Z

FORMACJA TANECZNA „A – Z”  Przemyśl funkcjonuje  i rozwija się  w ramach Szkoły Tańca „A-Z”, pod kierunkiem ALEKSANDRY SOŁGI –  założyciela, dyrektora i choreografa zespołu już 20 rok.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiej Federacji Tańca i International Dance Organization (IDO).

Od kwietnia 2007 roku, patronatem objęła  ją  Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca /organizacja pożytku publicznego/.

Zespół wypełnia zadania ambasadora kultury i sztuki tanecznej; Za każdym razem godnie reprezentuje Polskę, region podkarpacki i miasto Przemyśl. Dzięki temu Przemyśl, oprócz innych znanych dziedzin życia społeczno-kulturalnego, staje  się  rozpoznawalny w kraju i za granicą,  jako prężny ośrodek taneczny.

W roku 2009 zajął już konkretne miejsce  na mapie tanecznej Polski i Europy. W latach 2010-2016 potwierdził swoją wysoką pozycję .

Formacja Taneczna „A-Z”  to grupa młodszych / 8 – 12 lat /   i starszych / 13 – 24 lata / tancerzy, pasjonatów i działaczy społecznych;  stanowią ją trzy grupy: dziecięca , młodzieżowa i dorosła  prezentujące tańce standardowe i  latynoamerykańskie oraz salsę i inne tańce karaibskie. Trenerami          i choreografami Formacji są Joanna i Konrad Dąbscy.

Liczba członków formacji wynosi ok. 40 osób.

Na początku była tzw. praca u podstaw polegająca na przygotowaniu początkujących tancerzy do zaawansowanego tańczenia. Poprzez systematyczne i solidne  szkolenie tancerze z A-Z stale podnosili swoje umiejętności taneczne, aby móc się prezentować na najwyższym poziomie.

Ostatnie 10 lat, to czas  największych sukcesów: super wyniki w tańcu towarzyskim i w tańcu nowoczesnym oraz  sukcesy na niwie organizacyjnej,  a także w zakresie promocji miasta Przemyśla. Efektem rzetelnej pracy są wspaniałe wyniki i osiągnięcia:

Finał Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych /2008/ w kat. pow.15 lat w stylu latin.

Finał w Otwartych Mistrzostwach Austrii Formacji Tanecznych /2008/w stylu latin.

*  I miejsce i tytuł I WICEMISTRZA POLSKI FORMACJI TANECZNYCH /2009/w kat. pow. 15 lat,       w stylu latin

* IV miejsce w „DONAUPOKAL”- 2009 /Wiedeń/ –  w prestiżowym, międzynarodowym  turnieju Formacji Tanecznych.

*  udział w Mistrzostwach Świata w Bremen /Niemcy/- jako jedyna polska reprezentacja

– FORMACJA TANECZNA „A–Z”  jest też laureatem Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla           w 2009

W 2010 – Formacja Taneczna A-Z stanęła na podium – 3 miejsce zdobywając srebrny medal       w silnej rywalizacji kilkunastu grup  z różnych krajów Europy /”Donaupokal” –Austria/

*  W 2011r. –  srebrny medal i tytuł I Wicemistrza Polski Formacji Tanecznych w stylu LATIN        w  kat. pow. 15 lat na  Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych PTT i FTS  – Przemyśl ‘2011

*  udział w  Mistrzostwach  Świata’2011  w Wilnie /Litwa/ – reprezentacja Polski /zaszczytne         13 miejsce /ćwierćfinał/  przy  silnej, międzynarodowej obsadzie).

*  I miejsce, złoty medal i tytuł Mistrza Polski Formacji Tanecznych w kat. pow. 16 lat LATIN SHOW na Krajowych Mistrzostwach IDO ’ 2012.

* I miejsce  KM IDO’2013 w Special Couple Dance /Mistrz Polski/ oraz II miejsce KM IDO           w Latino Show /Wicemistrz Polski/

* II WICEMISTRZ ŚWIATA’2013 w Latino Show / Graz – Austria/.

* Mistrz Polski’ 2014  w Latino Show w kat. Formacje – dorośli

* Mistrz Polski '2016 w Caribbean Show  w kat. Formacje – dorośli

Swoją działalnością Formacja Taneczna „A-Z” z Przemyśla pokazuje, że  młodzież  z Podkarpacia jest bardzo uzdolniona, że drzemie  w niej ogromny potencjał, który można zmienić w konkretne pozytywne działanie; tylko należy stworzyć jej odpowiednie ku temu warunki i zapewnić możliwość rozwoju.

———————————————————————————————–

Celem działalności Szkoły Tańca  A-Z  jest  wspieranie rozwoju utalentowanych  młodych ludzi oraz popularyzacja różnorodnych form tanecznych poprzez prowadzenie zespołów tanecznych i organizowanie imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych.

W skład Formacji Tanecznej A-Z wchodzą dzieci i młodzież z różnych środowisk, z rodzin o zróżnicowanym statusie finansowym. Zespół skupia młodzież z wielu przemyskich szkół, a także powiatu przemyskiego; swą działalnością zapewnia jej kulturalną rozrywkę    i zagospodarowanie wolnego czasu ,  uczy    i wychowuje, uczy tolerancji między narodami (udział dzieci mniejszości narodowych), współpracują z Domami Dziecka  i ośrodkiem dla dzieci niedosłyszących (udział dzieci w zajęciach tanecznych ,  pokazy tańca). Ponadto podtrzymuje i rozwija aktywność ruchową tancerzy, dba o pozytywny rozwój psychofizyczny swych członków; promują     i efektywnie propaguje zdrowy styl życia oraz profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową, wśród dzieci i młodzieży.

Należy  podkreślić fakt, że mimo braku wsparcia finansowego z zewnątrz formacja / wspierana jedynie przez Przemyską Fundację Rozwoju Tańca / bezinteresownie, rzetelnie i konsekwentnie spełnia swe zadania, kierując się przy tym zasadą –  WYCHOWANIE PRZEZ TANIEC .

Żywo uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych Przemyśla, powiatu przemyskiego, regionu podkarpackiego, a nawet kraju i poza granicami Polski.  Uświetnia większość miejskich imprez     w formie nieodplatnych pokazów tanecznych  o wysokim poziomie artystycznym, co potwierdzają rekomendacje różnych instytucji i artykuły prasowe.

ZApisz się na kurs