Dziecięcy zespół Taneczny A-Z i "Azetki"

DZIECIĘCY ZESPÓŁ TANECZNY „A – Z” – najmłodsza wiekiem grupa Szkoły Tańca. Zespół powstał        w 2000r., a już w 2002r. otrzymał WYRÓŻNIENIE na XXV Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych: „TAŃCOWAŁY DWA MICHAŁY”.  W zespole dzieci tańczą w grupach w/g kat. wiekowych: 4 – 5 – 6 lat, 7-8 lat i 9-10 lat. Uczestniczą w wielu okolicznościowych pokazach tanecznych,    a także w konkursach tańca.

ZApisz się na kurs