FUNDACJA

Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca

Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca (wpis do KRS 13.04.2007r.  pod nr 0000278630) działa pod kierunkiem prezesa – Roberta Sarnowskiego popularyzując taniec towarzyski oraz inne formy tańca.

Celem działalności  Fundacji jest wspieranie rozwoju utalentowanych  młodych ludzi oraz popularyzacja różnorodnych form tanecznych poprzez prowadzenie zespołów tanecznych , organizowanie imprez artystycznych i szkoleń tanecznych.

Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca głównie zajmuje się:

1*  animacją ruchu tanecznego w Polsce, regionie podkarpackim i Przemyślu; propagowaniem tańca

Tancerze z „ A-Z” uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych  i sportowych  regionu i miasta Przemyśla .  Uświetniają większość miejskich imprez w formie nieodpłatnych pokazów tanecznych ,          o wysokim poziomie artystycznym.

2*  wprowadza  edukacyjną i wychowawczą  funkcję tańca  wśród dzieci i młodzieży; działa zgodnie z zasadą  –  WYCHOWANIE PRZEZ TANIEC.

– zapewnia  szerokiej  rzeszy dzieci , dobrą, kulturalną rozrywkę, wypełnia im  wolny czas; zapewnia im możliwośc sportowej rywalizacji;

Fundacja wspiera przede wszystkim młodych , utalentowanych tancerzy zrzeszonych w Formacji Tanecznej „A-Z” i Dziecięcym Zespole Tanecznym „A-Z” /taniec towarzyski/ oraz grupach tańca nowoczesnego / hip-hop, dancehall, funky… disco, freestyle/: „Azetki” i „Dance 4 Fans Club”.

Formacja Taneczna „A-Z” z Przemyśla to zespół około 70 tancerzy, którzy pracują w trzech grupach: najstarszej (reprezentacyjnej), młodzieżowej oraz dziecięcej. Działa przy Szkole Tańca „A-Z”, której dyrektorem jest Pani Aleksandra Sołga. Zespół wypełnia zadania ambasadora kultury i sztuki tanecznej.

– wprowadza także zdrowy styl  życia  w praktyce – w  formie zajęć tanecznych

– uwrażliwia młodzież  na drugiego człowieka / tancerze  występują w wielu imprezach  charytatywnych na rzecz osób będących  w potrzebie; m.in.  w dużej imprezie Życia Podkarpackiego – Wielki Piknik.

Poprzez to wychowuje tych młodych ludzi w duchu bycia dobrym i niesienia pomocy potrzebującym.

3*  inspiruje osoby dorosłe do społecznej działalności,  do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym .

– wspólnie ze Szkołą Tańca A-Z organizuje, 2 lub 3 razy w roku,  turnieje taneczne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym; także rangi mistrzowskiej.

– organizuje  też pokazy taneczne oraz specjalistyczne warsztaty taneczne i obozy wypoczynkowo – szkoleniowe

4* ponadto skutecznie wraz  tancerzami z Formacji Tanecznej A-Z  promuje Przemyśl i region podkarpacki    w kraju i poza granicami Polski ; szczególnie  efektywnie  w latach 2008,  2009, 2010, 2011, 2012 i 2013

– Fundacja organizuje też  wyjazdy zespołów tanecznych   na turnieje w Polsce oraz na prestiżowe imprezy taneczne za granicą , m.in. do Niemiec , Austrii, Bułgarii, na Węgry, Słowację  i Ukrainę .

Za każdym razem tancerze „A-Z” godnie reprezentują Polskę  i miasto Przemyśl.  Wypełniają zadania ambasadora kultury i sztuki tanecznej; dzięki temu Przemyśl, oprócz innych znanych dziedzin życia społeczno-kulturalnego, staje  się  rozpoznawalny w kraju i za granicą,  jako prężny ośrodek taneczny.

Od 2009r./gdy Formacja Taneczna „A-Z” uzyskala tytuł I Wicemistrza Polski Formacji Tanecznych , w stylu Latin i powtórnie w 2011r. W roku  2012 uzyskała tytuł Mistrza Polski w Latin Show. Bieżący rok /2013/ przyniósł wiele sukcesów dla Przemyśla za sprawą tancerzy z „A-Z”:

– I miejsce i tytuł Mistrza Polski dla Formacji Tanecznej A-Z w Krajowych Mistrzostwach IDO Tańce Par w kat. formacje – Special Couple Dance oraz II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w kat. Latin Show /dorośli/; – dla grupy „AZETKI” – I miejsce i tytuł Mistrza Polski w kat. formacje do 15 lat,  w Latin Show

– dla grup Dance 4 Fans Club tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie w kilku kategoriach w Mistrzostwach Polski D4F i DCC oraz Otwartych Mistrzostwach Słowacji,

Aktualnie  zajmuje już poważne  miejsce  na mapie tanecznej Polski i Europy. 4-5 października br.  obie wspomniane grupy odniosły sukces podczas Mistrzostw Świata i Pucharu Świata IDO /International Dance Organization/:

Formacja Taneczna „A-Z” zdobyła brązowy medal i uzyskała tytuł II Wicemistrza Świata’2013 IDO w kat. Latin Show /dorośli/;  gr. „AZETKI” zajęła II miejsce i tytuł Wicemistrza w Pucharze Świata IDO. Także solistka – Róża Pszonak stanęla na podium w Pucharze Świata’2013  zajmując  I miejsce i uzyskując tytuł Mistrza Świata’2013 IDO w Latin Show /do lat 15/ – to dzięki niej przeżywaliśmy chwile wzruszenia słuchając HYMNU POLSKI.

Swoją działalnością Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca pokazuje, że  młodzież z Podkarpacia jest bardzo uzdolniona, że drzemie  w niej ogromny potencjał, który można zmienić w konkretne pozytywne działanie; tylko należy stworzyć jej odpowiednie ku temu warunki i zapewnić możliwość rozwoju.

Aby móc wspierać zdolne i utalentowane artysycznie dzieci i młodzież , Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, co roku prowadzi akcję 1 %; zebrane fundusze przeznacza na cele statutowe.

ZApisz się na kurs