Szkoła Tańca "A-Z"  współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami oraz firmami, m.in.: Polskim Towarzystwem Tanecznym  ( PTT ), Polską Federacją Tańca (PFT) – zasięg ogólnopolski, International Dance Organization (IDO),  Słowackim Związkiem Tanecznym, Ukraińską ,Węgierską , Austriacką i Bułgarską Federacją Tańca – zasięg międzynarodowy; Urzędem Miejskim w Przemyślu; Przemyskim Centrum Kultury i Nauki "Zamek", Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Urzędem Marszalkowskim, Starostwem Powiatowym  w Przemyślu, Zespołem Zamkowo- Parkowym w Krasiczynie, Przemyskim Oddziałem  Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, oraz  Stowarzyszeniem Miłośników Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu,  z  wieloma  przemyskimi  szkołami  / podstawowymi, gimnazjalnymi i ponad gimnazjalnymi / i przedszkolami, a także Domem Pomocy Społecznej w Przemyślu, Fundacją Polsko – Japońską, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Przemyślu przy ul. Kopernika i Domem dziecka – „NASZA CHATA”, Centrum Kulturalnym w Przemyślu oraz Przemyską Fundacją Rozwoju Tańca /organizacją pożytku publicznego/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Tańca "A-Z" i Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca składają serdeczne podziękowania darczyńcom i sponsorom - firmom i instytucjom, które wspierają ich działania mające na celu animację ruchu tanecznego w Przemyślu i regionie podkarpackim. /Sponsorzy/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Tańca A-Z cyklicznie współpracuje /w formie warsztatów lub konsultacji/

z  zagranicznymi i polskimi nauczycielami tańca  m.in.:.

^ Łukasz Pawlak - Mistrz Polski Par Zawodowych.

^ Joanna i Konrad Dąbscy - założyciele i prowadzący renomowane SALSA Studio Tańca w Lublinie

/www.salsa.lublin.pl/

- zawodowa para taneczna, choreografowie i trenerzy wielu par sportowych i formacji latynoamerykańskich

- 4-krotni MIstrzowie Polski Formacji Tanecznych

- zawodowi sędziowie IDO w specjalizacjach"tańce par" i "performing arts" oraz instruktorzy tańca   freestyle i sędziego IDO freestyle

- posiadają międzynarodową klasę taneczną "S"

- aktualnie specjalizują się w tańcach karaibskich prowadząc warsztaty na największych Europejskich Kongresach Salsy ( Frankfurt, Bruksela, Wrocław, Warszawa)

- choreografowie w programach TVN : "Taniec z Gwiazdami" i "You Can Dance"